نوشته های جدید

کارگاه مجازی

♦♦نحوه دسترسی به کارگاههای مجازی     شما می توانید به موضوعات و آموزشهایی که در قالب کارگاههای مجازی توسط اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه استان برگزار شده است دسترسی پیدا نمایید.       کارگاه مجازی مدیریت پسماند مواد شیمیایی.. ادامه مطلب

ادامه مطلب »

جشنواره الگوهای تدریس برتر

نتایج کشوری بخش غیرحضوری شانزدهمین دوره جشنواره الگوهای تدریس برتر اعلام نفرات منتخب بخش غیر حضوری (۲)

ادامه مطلب »

تبریک سال جدید تحصیلی

تبریک

ادامه مطلب »