آرشیو سالانه: ۱۳۹۹

کارگاه مجازی

♦♦نحوه دسترسی به کارگاههای مجازی     شما می توانید به موضوعات و آموزشهایی که در قالب کارگاههای مجازی توسط اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی متوسطه استان برگزار شده است دسترسی پیدا نمایید.       کارگاه مجازی مدیریت پسماند مواد شیمیایی.. ادامه مطلب

ادامه مطلب »